Misbrugsbehandling kan hjælpe hele familien og skabe balance i hjemmet

Alkoholisme, misbrug og afhængighed har længe været en anerkendt sygdom hos WHO, World Heath Organization. Et misbrug er et behandlingskrævende problem som ikke går over af sig selv.

 

Få hjælp til hele familien

 

Så det gælder om at få brudt den negative kurve, som der er i en familie med misbrug. Misbrugsbehandling hjælper til dette og det er ingen skam at bede om hjælp og komme i behandling. Den rigtige misbrugsbehandling vil ikke kun hjælpe den der misbruger til at komme fri af afhængigheden, den vil også hjælp hele familien til at komme godt videre.

Hvilken misbrugsbehandling?

Der findes rigtig mange måder til at få hjælp som misbruger, men ikke alle virker lige godt og det kan derfor være fornuftigt at se de forskellige behandlingstilbud igennem, inden man starter op. Der findes misbrugsbehandling i form af enkelte samtaler, hvilket kan være godt til den person, hvor misbruget måske lige er begyndt at tage fat, eller hvis der kun er tale om et misbrug i meget få perioder og det derved ikke har særlig store konsekvenser på ens liv og omgivelser. Her er der tale om en ambulant misbrugsbehandling med få samtaler og det har man krav på som dansker gennem det offentlige system.

Intensiv ambulant misbrugsbehandling

Man kan også vælge en intensiv ambulant hjælp og denne behandling er som udgangspunkt den der virker bedst, for langt de fleste. Et misbrug har ofte stået på i mange år og det er ikke unormalt at man har misbrugt imellem 10 og 20 år før man kommer i behandling. Det betyder ikke at misbruget har været lige slemt i alle årene, men ofte at det har startet som et meget normalt forbrug i de første mange år, og så stille og roligt har taget mere og mere fat. Det er meget ofte de pårørende til en misbruger, som opdager dette lang tid før misbrugeren selv, bliver opmærksom på det. Her er man typisk 30 år og opefter og det er sjældent at en behandling med få samtaler om ugen, vil hjælpe det store her. En intensiv misbrugsbehandling vil være den der giver de bedste mulighed for et liv uden misbrug og alle de negative konsekvenser.

Ambulant vs. døgnbehandling

En anden mulighed er også at vælge en døgnbehandling, hvilket er til dem der har behov for at komme helt væk for at bryde kurven og komme ud af misbruget. En døgnbehandling er sjældent nødvendig og det har en stor betydning at blive taget væk fra sine vante omgivelser og ikke kunne være med familien og gå på arbejde, mens behandlingen står på. Langt de fleste ca. 90% vil få en bedre behandlingsprognose i det ambulante. Men døgnbehandling kan være nødvendigt for dem der misbruger hver dag og slet ikke kan stoppe bare en enkelt dag.