Sådan får du taget renset og klar til tagmaling

Hvis du går og overvejer at få taget malet, men ikke helt hvad det vil indebære, så læs med her hvor vi gennemgår hvad der skal til for at gøre taget på dit hus helt klar til tagmaling.

Hvorfor rense taget?

Et tag kan ikke bare males som det er står. Taget kan være belagt af alger, ringlav, mos, skyggefelter, snavs eller andet der ikke vil lade malingen hæfte sig fast.

Hæfter malingen sig ikke, får du hurtigt et tag hvor malingen skaller af og det vil efterfølgende stå værre til end da man startede. Så har du hurtigt spildt dine penge.

Det er derfor vigtigt at rense dig tag grundigt først. Taget kan godt tåle at stå et måneds tid efter rensning, uden tagmaling hvor man stadig får et lige så godt resultat, som hvis den males dagen efter.

Står dit tag længere tid end det, kan det kræve en algebehandling for at komme af med eventuelle belægninger der er begyndt at gro.

Rensningsprocessen

Når taget renses, vil de professionelle tagbehandlere komme med et udstyr der hedder en rensekasse, som de anvender til at give taget en mekanisk rensning.

De vil herefter sætte opsugning og plastik op hvor nødvendigt, så rensevæsken fra taget ikke kommer ned på jorden eller på siden af huset.

Taget renses med vand, ingen kemikalier er nødvendige hertil, men tagets belægninger og gamle maling vil renses af og specielt malingen kan være træls at komme af med igen hvis den skulle sætte sig på huset eller fliserne rundt om.

Rensekassen fires ned af taget mens medarbejderen står ved tagrygningen, en anden medarbejder står på jorden og sørger for at en spærreplade flyttes med rensekassen for at fange spildevandet.

Rensekassen anvender tryk med op til 400 psi (bar tryk). Er der kanter, kroge eller andet der ikke kan tages med rensekassen, har de en højtryksrenser med der er designet til at tage de svære områder.

Asbestholdigt tag

Er det et asbestholdigt eternittag er det selvfølgelig nødvendigt at opsamle, filtrere og afskaffe spildevandet på rette vis.

Her har de en rensekasse som ikke vil lade asbesten flyve rundt i luften.

Efter opgaven er udført bliver spildevandet afleveret til rette deponi hvor de sikkert kan komme af med det.

Efter mekanisk rensning

Efter mekanisk rensning af tag, skylles taget med vand og desinficeres med algemiddel for at sikre at eventuelle skjulte algesporer er helt væk inden maling af taget.

Disse algesporer har en tendens til at skjule sig i overlappet af tagplader eller tagsten, hvor man ikke nemt kan komme til dem.

Rensning af tag tager typisk 1-2 dage afhængig af opgavens størrelse.